Przesiewacze do nawozów fosforowych

Na całym świecie potrzebne są wydajne nawozy, aby zrekompensować niedobory składników odżywczych w nowoczesnym rolnictwie. Obecnie większość nawozów stanowią fosforany. Trudno rozpuszczalne fosforany skalne są przetwarzane, w połączeniu z amoniakiem, na nawozy rozpuszczalne w wodzie, takie jak fosforan jedno- i dwuamonowy lub w połączeniu z kwasem siarkowym na specjalne superfosfaty (superfosfaty podwójne i potrójne), aby szybko i skutecznie dostarczyć roślinom wymagane składniki odżywcze.

Wyzwania w przesiewaniu fosforanów

Typowe nawozy fosforowe podlegają specyfikacjom, które dopuszczają wielkości cząstek w zakresie od 2 mm do 4 lub 5 mm. Ponadto często oczekuje się, że produkty te będą miały jakość ponad 90 procent, co oznacza, że tylko 10 procent cząstek może znajdować się poza wyszczególnionym zakresem. Ponadto zakłady produkujące nawozy fosforowe mają wydajność rzędu kilkuset ton na godzinę. Dlatego największym wyzwaniem dla przesiewaczy do fosforanów jest uzyskanie wysokiej jakości produktu przy dużej wydajności oraz jednoczesnym zapewnieniu krótkich przestojów na konserwację.

Z drugiej strony, granulki fosforanowe mają tendencję do tworzenia aglomeratów, które zamykają siatkę sita i zmniejszają efektywną powierzchnię przesiewania, aż do punktu całkowitego zatkania. W takim przypadku należy przerwać produkcję celem czyszczenia lub wymiany siatki.

Jak skutecznie przesiewać nawóz fosforowy

Do przesiewania nawozów fosforowych z najwyższą jakością firma RHEWUM rekomenduje przesiewacze wzbudzane bezpośrednio typu WAU, z maksymalnie 5 pokładami przesiewającymi. Bezpośrednie wzbudzenie siatki przesiewacza zapewnia drgania o wysokiej częstotliwości z przyspieszeniami do 15 g, zapobiegając w ten sposób zatykaniu się siatki. Ponadto można ustawić automatyczne cykle oczyszczania, aby usunąć zablokowany materiał z siatki sita i zapewnić ciągłość produkcji.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować proces przesiewania, przy podawaniu montuje się rynnę dystrybucyjną RHEWUM SV-S ze statyczną obudową i wibrującą częścią wewnętrzną. Zapewnia to optymalne podawanie do przesiewacza nawet lepkich materiałów i jest dostępna z opcjonalnym przesiewaniem wstępnym produktu. Dzięki temu systemowi materiał jest równomiernie podawany na przesiewacz o szerokości do 4,4 m poprzez pyłoszczelne połączenie kołnierzowe, jednocześnie nadmiarowo gruby materiał jest usuwany przed właściwym procesem przesiewania. W ten sposób maszyna jest odciążana, a frakcje są jeszcze dokładniej separowane.

Przesiewacze zalecane do przesiewania nawozów fosforowych

RHEWUM WAU

RHEWUM WAU

Największe przyspieszenie bezpośrednio na siatce i automatyczne czyszczenie

Więcej informacji
RHEWUM SV

RHEWUM SV

Zoptymalizowany proces przesiewania dzięki równomiernemu podawaniu materiału i opcjonalnemu przesiewaniu wstępnemu

Więcej informacji
RHEWUM DF

RHEWUM DF

Najwyższa wydajność przy niezawodnej jakości produktu dzięki zasadzie napędu o podwójnej częstotliwości

Więcej informacji