Przesiewacze do procesu przetwórstwa soli

Niezależnie od tego, czy chodzi o sól kuchenną czy przemysłową, gruboziarnistą lub drobną, RHEWUM oferuje przesiewacze, które mogą przetwarzać kilkaset ton na godzinę bez pogorszenia jakości separacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych przesiewaczy, nasze wszechstronnie regulowane przesiewacze pozwalają na optymalne rozłożenie wibracji na powierzchni sita i indywidualne dostosowanie do przesiewanego produktu w celu uzyskania stale wysokiej jakości. 

Przesiewanie drobnej soli z wysoką precyzją

Do precyzyjnego przesiewania drobnej soli szczególnie skuteczne okazały się nasze przesiewacze WA i WAU. Używane głównie jako przesiewacze wielopokładowe do drobniejszych separacji od 0,1 mm do 5 mm i wydajności podawania od 40 do 200 ton na godzinę na maszynę.

  • Sól drobnoziarnista jest higroskopijna, co oznacza, że chłonie wilgoć z powietrza i się zbryla. W naszych przesiewaczach wibracje o wysokiej częstotliwości przenoszone są na siatkę sita poprzez drążek udarowy. Dzięki tej technice siły adhezyjne cząstek są przezwyciężane, aglomeraty soli są rozbijane, a siatka sita pozostaje wolna od zakleszczonych ziaren, dzięki czemu nie trzeba przerywać produkcji w celu jej oczyszczenia.
  • Kolejny powód wysokiej dyspozycyjności przesiewaczy: zewnętrzne napędy umożliwiające konserwację nawet podczas pracy. Duża liczba napędów ma tę zaletę, że produkcja może być kontynuowana nawet w przypadku awarii jednego z nich.
  • Dzięki modułowej konstrukcji przesiewacze WA i WAU można łatwo zainstalować również w istniejących konstrukcjach budowlanych. Żadne siły dynamiczne nie są przenoszone na budynek ani na konstrukcję stalową.
  • Komponenty maszyn do procesu przetwarzania soli stosowanej w przemyśle spożywczym i paszowym mogą być wykonane z szerokiej gamy stali nierdzewnych, które, ze względu na trwałość i żywotność, mają ograniczone zastosowanie w przesiewaczach o całej wibrującej konstrukcji. Dzięki temu można zagwarantować zgodność z FDA.

Maksymalna wydajność przy niezawodnej jakości przesiewania 

W przypadku szczególnie dużych wydajności zalecane są przesiewacze RHEWUM DF i DFM. Przesiewacze te mogą bezproblemowo i czysto przetwarzać ponad 200 ton soli na godzinę na jednej maszynie.

Zaletą tej konstrukcji jest zasada napędu podwójnej częstotliwości. Ale co to oznacza? Przesiewany materiał na wlocie jest silnie rozluźniany wibracjami o dużej amplitudzie i niskiej częstotliwości. W obszarze wylotowym mamy przesiewanie przy wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie wibracji, co umożliwia liczne porównania ziaren soli z oczkami sita, zapewniając tym samym czystą separację.

Wszechstronne rozwiązanie do przesiewania soli

Przesiewacz RHEWUM RIUS oferuje wszechstronne i ekonomiczne rozwiązanie do przesiewania grubszej soli (od 2 mm).

Jest wielofunkcyjny i dostępny z okrągłymi lub liniowy wibracjami sita, może być zainstalowany przed przesiewaczami wibracyjnymi z bezpośrednim wzbudzeniem w celu polepszenia drobnego przesiewania.

Przesiewacze zalecane do soli

RHEWUM WA

RHEWUM WA

Przesiewacz wibracyjny z efektywnym przenoszeniem wibracji dla najlepszych wyników separacji drobnej soli

Więcej informacji
RHEWUM DFM

RHEWUM DFM

Zastosowanie różnych amplitud drgań na wlocie i wylocie umożliwia precyzyjną separację soli przy dużych wydajnościach

Więcej informacji
RHEWUM RIUS

RHEWUM RIUS

Wszechstronny i ekonomiczny przesiewacz do łatwego przesiewania soli przy separacjach powyżej 2 mm

Więcej informacji